Kullanıcı Bilgisi

Avrupa Birliğine Bağlı Ülkeler’deki 39.06.2003 Tarihli Ve 196 Sayılı Khk’nin 13ncümaddesi Ve S.M.I. Gereğince, İnternet Kullanıcılarının Kişisel Verilerini Korumaya İlişkin Çevrimiçi Kayıt Olmaları Gerektiğine Dair Bilgilendirme 

 

30 Haziran 2003 tarihli KHK’nin 13ncü maddesi uyarınca, site sahibi olarak, Via Baldanzese 17, 50041 Calenzano, Floransa, Italya adresinde merkez ofisleri bulunan DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketi, topladığı kişisel verilerin kullanımı ve işleme amacı, bu verilerin nerede ve kime aktarıldığı ve hangi durumlarda aktarıldığına ilişkin olarak site kullanıcılarını burada bilgilendirmektedir.

 

VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ AMAÇ: Şirketin internet sitesindeki özel bir form aracılığıyla kullanıcılardan toplanan veriler (isim, soyisim, e-posta, adres) işlenen verileri temsil etmekte olup çevrimiçi kayıt ve kullanıcının çevrimiçi olarak talep ettiği Şirket tarafından sunulan hizmetin kullanılması bakımından talebe yanıt vermek amacıyla analiz edilmekte ve doğrudan doğruya kullanılmakta; gazeteler, kısa mesaj ve normal posta gibi Şirket tarafından kullanolan tüm araçlar vasıtasıyla ticari bilgilerin, etkinliklerimize ilişkin tanıtımların ve hizmet sunumlarımızın gönderilmesi maksadıyla da işleme alınmakta ve doğrudan doğruya kullanılmaktadır.    

VERİ İŞLEME TÜRLERİ: Veriler, gerçekleştirilmiş olan hizmet sözleşmelerine uygun olarak sorumlu taraf olan Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketie. tarafından ve bu görev için özel olarak tahsis edilen çalışanlar tarafından basılı kopya veya bilgisayar yordamları veya elektronik araçlar kullanılarak işlenmektedir. Bu veriler, hem bilgisayarda ve elektronik dosyalarda hem de basılı kopya halinde arşivlerde muhafaza edilmekte olup yürürlükteki yasalar uyarınca minimum güvenlik önlemleri alınmaktadır.   

İLETİŞİM VE YAYIMLAMA: Kişisel veriler; Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketiparçası olan birimlerde tesis edilmiş hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan durumların yanı sıra bu hedeflerin yasal takibi sürecinde rol alan pazarlama şirketleri ve satış yardım hizmetleri gibi kişiler veya üçüncü şahıslar haricindeki üçüncü şahıslara yayımlanmayacak, satılmayacak ve aktarılmayacaktır. Her halükarda, verilerin üçüncü şahıslarca işlenmesi yürürlükteki mevzuata tamamyla uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.    

KULLANICI HAKLARI: Kullanıcı, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı KHK’nin 7, 8, 9 ve 10uncu maddelerine uygun olarak,  doğrudan doğruya, verileri işleme yetkisine sahip olan, Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde bulunan DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketie hak talebinde bulunabilmektedir. Özellikle, kullanıcı,  internet sitesinin sahibini belirtmek suretiyle, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı KHK’nin 7, 8, 9 ve 10uncu maddeleri uyarınca haklarını talep edebilir. Daha özel bir ifadeyle, 7nci madde uyarınca, kullanıcı, kayıtlı olmaması halinde bile,  kendisiyle alakalı kişisel verilerin mevcut olup olmadığına ve gerçekleştirmiş oldukları tüm iletişim bilgilerine dair anlaşılır bir biçimde teyitte bulunmalarını isteyebilir. Kullanıcı, şu bilgilere ulaşma hakkına sahiptir: a) Kişisel verilerin menşei; b) kullanılması ve işleme amacı; c) uygulanacak işlemin elektronik araçlarla yürütülmesi halinde tatbik edilen mantık;  d) sorumlu olman yöneticilere ve site sahibine ilişkin tanımlama verileri ile 5nci maddenin 2nci bendi uyarınca bu iş için atanan temsilci; e) kişisel verilerin aktarıldığı ya da kamu veya diğer yetkili kuruluşların temsilcileriyle temasa geçildiği şahıslar ve şahıs grupları. Kullanıcı şu talepleri isteme hakkına sahiptir: a) Verilerin düzeltilmesi ya da istendiğinde verilere ilave yapılması; b) toplanma veya sonrasında işleme amaçlarıyla muhafaza edilmesine gerek duyulmayan veriler de dâhil olmak üzere kanuni açıdan suç teşkil edecek şekilde işlenen verilerin iptali ya da anonim hale dönüştürülmesi ya da silinmesi; c) böyle bir mecburiyetin imkânsız olduğu ya da korunan hak ile kıyaslandığında açıkça orantısız olan araçlara gereksinim duyulduğu durumlar haricinde, “a” ve “b” kısımlarında belirtilen işlemlerin, içerikleri dâhil olmak üzere, verilerin iletildiği ya da aktarıldığı kişilerin tümüne iletildiğine dair kanıt. Kullanıcı, tamamen ya da kısmen, şu hususlara itiraz etme hakkına sahiptir: a) verileri toplama amaçlarına uygun olsa dahi kendisine ilişkin kişisel verilerin işlenmesindeki yasal gerekçeler; b) ister doğrudan satış olsun isterse pazar araştırması veya ticari iletişimi yürütmek amacıyla olsun reklam malzemelerini gönderme amaçlarıyla kendisine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi.      

 

MUHAFAZA SÜRESİ: Bu veriler, kullanıcı tarafından aksi iddia edilmediği müddetçe, sadece özel amaçlara ulaşmak için gerekli olan belli bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

VERİLERİN GİRİŞİ, CEVAPLAMANIN VE ONAYLAMANIN REDDİNE İLİŞKİN SONUÇLAR

Verilerin girilmesi isteğe bağlı olup sadece sitenin sahibinden bilgi talep etmek ve işlemde bulunmak için kullanıcının isteğine bağlıdır. Şayet kullanıcı kendisine ait bilgileri girmeyi reddederse, bu istemin yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. 196/2003 sayılı KHK’nin 23ncü maddesi gereğince verilerin işleme tabi tutulması için kullanıcının onayı gerekmektedir çünkü herhangi bir sözleşmeye dayalı olmadan toplanmaktadır. Şirket tarafından gönderilen ticari bir tanıtım etkinliği ya da haberleşme faaliyeti için de kullanıcı onayı gerekmektedir (gazete, normal posta, vs.). Lütfen KABUL ET kutucuğunu işaretleyiniz. 

VERİ İŞLEME VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ

İnternet sitesinin sahibi, Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde merkez ofisleri bulunan DEKA M.E.L.A. S.r.l. Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketidir. Verilerin işlenmesinden sorumlu olan taraf ise Andromed. şirketidir. 7nci maddeyle ilgisi olmayan ve 196/2003 sayılı KHK ile s.m.i’yi takip eden tüm konularda info@andromed.com.tr adresinden şirketle irtibata geçebilirsiniz. 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH