Tanımlama Bilgileri

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİ

30 Haziran 2003 tarihli KHK’nin 13ncü ve 122nci maddelerindeki hükümler ile 8 Mayıs 2014 tarihli İtalyan Veri Koruma Komiserliği’nin genel mevzuatında yer alan hükümler uyarınca Çubuklu mah Vatan cad. No:256 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde merkez ofisleri bulunan ve Veri Denetimcisi rolünü icra eden DEKA M.E.L.A. S.r.l Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketi, kendisi tarafından kullanılan çerezlerin çeşidi ve hangi bilgilerin kullanıldığına ilişkin olarak www.monalisadokunusu.com internet sitesi kullanıcılarını bilgilendirmekte ve aynı zamanda kullanıcıların çerezleri seçme / seçimini kaldırma işlemlerini kolaylaştırabilen bilgileri sunmaktadır.   

ÇEREZLERİN TANIMI VE AMACI

“Çerezler”, kullanıcıların belli bir siteye girdiklerinde bilgisayarları üzerinde bazı internet siteleri tarafından yaratılan küçük metin dosyaları olup işlevleri, bilgilerin depolanmasını ve aktarılmasını sağlamaktır. Çerezler bir internet sunucusundan (ziyaret edilen internet sitesini çalıştıran bilgisayar) kullanıcının tarayıcısına (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, vb.) gönderilir ve kullanıcının bilgisayarında saklanarak daha sonradan kullanıcının aynı siteyi ziyaret etmesi halinde bu internet sitesine yeniden gönderilir.

Bazı işlemler, çerezler olmadan gerçekleştirilemez ve böylelikle bazı durumlarda teknik olarak bu çerezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer durumlarda ise, internet sitesinin çerezleri kullanma amacı kullanıcıların gezinti yapmasını kolaylaştırmak ve yardımcı olmak ya da özel olarak talep edilen hizmetlere ulaşmalarını sağlamaktır.

Ayrıca çerezler, uzun bir süre boyunca sistemde kalabilmekte ve eşsiz bir tanımlama kodunu da içerebilmektedir. Bu çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalara bağlı olarak kullanıcıya özel bir profili oluşturmak ve böylece ziyaretçiyi hedefleyen reklamların gösterilmesini ve/veya gönderilmesini sağlamak (Davranışsal Reklam olarak da adlandırılan) amacıyla olduğu gibi istatistiksel veya reklam amaçlı olarak kullanıcının site içerisinde gezintisine ilişkin kayıtları tutmak için internet sitelerini etkinleştirmektedir.     

İNTERNET SİTESİ TARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER VE BU ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Bu internet sitesi, profile ilişkin çerezler dışında çeşitli teknik çerezleri kullanmaktadır.

Veri Denetimcisi, genel hükümlerde Türkiye Veri Koruma Komisyonu Üyesi tarafından verilen talimatlar uyarınca, çerezlerin amacı ve seçimlerin kaldırılmasıyla oluşan sonuçların yanı sıra bu çerezlerin belli kategorilerini aşağıda ayrıntılı olarak belirtmektedir: 

YPE OF COOKIES PURPOSES DURATION OF RETENTION EFFECTS OF DESELECTION
Gezinti çerezleri Bu çerezler kullanıcıların internet sitesini normal bir şekilde gezmesini ve kullanmasını sağlar Tarayıcı oturumu sırasında geçerlidir Bu çerezlerin devre dışı bırakılması halinde internette gezinme işlemi mümkün olmamaktadır, dolayısıyla bu çerezlerin bulunması zorunludur.
Analitik çerezler Bu çerezler, gezinti deneyimlerini ve sunulan hizmetleri optimize etmek amacıyla kullanıcıların gezintisi esnasında form üzerinden bilgi toplamaktadır.    Üçüncü kişilerce tesis edilen referanslar, aşağıda belirtilen gizlilik bildirimine yapılır. Toplu formlar yoluyla Veri Denetimcisinin bilgi temin etmesi mümkün olmayacaktır.
İşlevsellik çerezleri Bu çerezler, kullanıcı tarafından seçilen bir dizi kritere göre gezintiyi ve sunulan hizmetleri kolaylaştırmaktadır. İşlevsellik 30 gün boyunca muhafaza edilir. Gezinti sırasında kullanıcıların gerçekleştirdiği seçimlerin muhafaza edilmesi mümkün olmayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİ THIRD PARTY COOKIES

 

Bu internet sitesi üzerinde, kullanıcının hâlihazırda ziyaret etmekte olduğu sitenin haricinde başka bir internet sitesi tarafında oluşturulmuş çerezlerde olduğu gibi üçüncü taraf çerezleri de faaliyet göstermektedir. Türkiye Veri Koruma Komisyonerliği Kuralları’nın hükümlerine dayanarak Veri Denetimcisi, güncellenen bağlantıyı, gizlilik bildirimlerine ve kendi internet sitesi üzerindeki çerezlerin yerleştirilmesi için özel sözleşmelerin tanzim edildiği üçüncü şahıslara ait onay formlarına tatbik etmekle yükümlüdür.     

Üçüncü şahıslara ait çerezler şunlardır:

Kimliği bilinmeyen üçüncü şahıslara ait çerezler

Kimliği bilinmeyen üçüncü şahıslara ait çerezlerin kullanımı mümkün olup bu çerezler, ziyaretçinin kimlik bildiriminde bulunmasına gerek duyulmadan, erişim yapılan internet sitesinin sayfaları üzerindeki bilgileri isimsiz bir biçimde toplama ve kaydetme işlemlerini kolaylaştırmakta ve hiçbir suretle diğer bilgilerle birleştirilmemektedir. Bu türden veriler, isimsiz olarak toplanan bilgilere dayalı olarak ve toplu formların kullanılması suretiyle istatistiksel verileri derlemek amacıyla, özellikle kullanıcıların siteyi ziyaretlerini takip etmede ve incelemede kullanılmaktadır.    

Daha özel bir ifadeyle, kullanıcılar, Veri Denetimcisi tarafından kullanılan çerezleri sağlayan internet analitik hizmetlerinin, aşağıda belirtildiği üzere “Google Analitics ve Yandex Metrica” olduğu konusunda bilgilendirilmektedir.

Google Analytics ve Yandex Metrica hizmeti, kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını analiz etmek amacıyla ziyaret edilen internet sitesini etkinleştirmek için kullanıcının bilgisayarına yerleştirilen “çerezler” yardımıyla Google Inc. (“Google”) ve Yandex LLC. tarafından sunulan bir internet analitik servisidir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanımıyla ilgili çerezler tarafından üretilen bilgiler (IP adresi dâhil olmak üzere) Google’a ve Yandex’e gönderilecek ve ABD’ndeki Google’a ait sunucularda ve Yandex’in Türkiye’deki sunucularında muhafaza edilecektir. Google ve Yandex bu bilgileri, kullanıcının internet sitesindeki ziyaretini takip etmede ve incelemede, internet sitesi operatörleri için sitenin etkinliği hakkında raporlar oluşturmada ve internet sitesinin etkinliğine ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetlerin sağlanmasında kullanacaktır. Google ve Yandex ayrıca bu bilgileri, yasal olarak bir engel bulunmaması halinde ya da üçüncü şahısların Google adına söz konusu bilgileri işleme yetkisi olduğu durumlarda üçüncü şahıslara da aktarabilecektir. Google ve Yandex, kullanıcının IP adresini, diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Kullanıcı, istediği zaman, tarayıcısı üzerinde uygun ayarlamaları yapmak suretiyle çerezleri devre dışı bırakabilmektedir.     

Google Analytics hizmetiyle bağlantılı olarak Google’ın gizlilik politikasını incelemek için http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.sitesini ziyaret edin. Yandex Metrica için www.yandex.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

PAYLAŞIM BUTONLARI

www.monalisadokunusu.com sitesinde, sosyal paylaşım ikonlarını gösteren (örneğin Facebook) özel “butonlar” bulunur. Bu butonlar, kullanıcılara tek bir “tıklama” ile doğruca sosyal paylaşım sitesiyle etkileşime girmesini sağlamaktadır. Bu suretle, sosyal paylaşım ağları, kullanıcıların ziyaretine ilişkin verilere ulaşmakla birlikte Paylaşım butonları/widget’ları sayesinde Veri Denetimcisi tarafından hiçbir gezinti bilgisi ya da sosyal paylaşım ağlarıyla kendi sitesi üzerinden elde edilen kullanıcı verileri paylaşılmamaktadır.  

İŞLEME YÖNTEMLERİ

Verilerin işlenmesi, bilgisayarları ve elektronik araçları kullanılarak görevin niteliğine uygun çalışanlarla gerçekleştirilir. Veriler, elektronik ortamdaki dosyalarda depolanmakta olup kanunun öngördüğü asgari güvenlik önlemleri tamamen garanti altına alınmaktadır.  

İLETİŞİM VE YAYIMLAMA

Toplanan veriler açıklanmayacak ve yayımlanmayacaktır. 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29ncu ve 30ncu Maddeleri uyarınca belirlenen ve ataması yapılan veri işleme operatörleri ile Veri Denetimcisi haricinde üçüncü şahıslara bilgilerin açıklanmasına, gerekli olduğu ölçüde, faaliyet alanı tarif edilen amaçlar doğrultusunda olan üçüncü şahıslar nezdinde (portalin uygun olarak kullanılmasını taahhüt eden bilgisayar satış ve destek şirketleri gibi) önceden bahsi geçen amaçlar dâhilinde izin verilmektedir. Ner ne olursa olsun üçüncü şahıslar tarafından verilerin işlenmesi, yürürlükteki yasal hükümlere uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi, Veri Denetimcisi’yle irtibata geçmek suretiyle, 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7, 8, 9 ve 10ncu maddelerinde belirtildiği üzere hak talebinde bulunabilmektedir. Özellikle, Madde 7’ye göre, veri sahibi, kayıt altına alınıp alınmadığına bakılmaksızın, kendisine ait kişisel verilerin mevcut olup olmadığına ilişkin doğrulamayı ve bu şekildeki verilerin anlaşılır bir biçimde kendisine iletilmesini isteme hakkına sahiptir. Veri sahibi şu hususlar hakkında bilgilendirilme hakkına sahiptir: a) kişisel verilerin kaynağı; b) işleme araçlarının amaçları ve yöntemleri; c) elektronik araçların yardımıyla gerçekleştirilmiş olması halinde işleme sürecine tatbik edilen mantık; d) Madde 5(2) uyarınca atanan Veri Denetimcisine, Veri Yöneticisine ve temsilciye ait tanımlama bilgileri; e) kişisel verilerin iletilebileceği ve Devlet'in topraklarında belirlenen temsilciler sıfatıyla adı geçen verilerden haberdar olabilen kişiler veya kişilik kategorileri, Veri Denetmeni (Veri Denetmenleri) ya da Veri İşleme Operatörü (Veri İşleme Operatörleri). Veri sahibinin şunları elde etme hakkı bulunmaktadır: a) verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da istenildiğinde entegrasyonu; b) Toplanma veya sonraki işlenme amaçları doğrultusunda muhafaza edilmesine gerek duyulmayan veriler de dahil olmak üzere, kanunsuz olarak işleme tabi tutulan verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi veya engellenmesi; c) korunacak hak ile kıyaslandığında bu gereksinimin açıkça orantısız bir gayret gerektirmediği ya da imkansız olmadığı müddetçe, verilerin paylaşıldığı veya yayımlandığı kişilere “a” ve “b” maddelerinde belirtilen işlemlerin, içerik bakımından da belgelendirilmesi. Veri sahibi kısmen ya da tamamen şu konulara itiraz etme hakkına sahiptir: a) meşru bir zeminde, toplama amacıyla bile olsa kendisini ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesine; b) reklam malzemelerini gönderme veya doğrudan satış amacıyla ya da market veya ticari iletişim anketleri amacıyla gerçekleştirilen, kendisini ilgilendiren kişisel verilen işlenmesine.       

 

VERİ DENETİMCİSİ, VERİ YÖNETİCİSİ VE GİZLİLİK BİLDİRİMLERİ 

Veri Denetimcisi, Çubuklu mah. Vatan cad. No:26 Kavacık Beykoz İstanbul TÜRKİYE adresinde merkez ofisleri DEKA M.E.L.A. S.r.l Türkiye Distribütörü Andromed Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Limited şirketi şirketidir.

Tadil edilmiş şekliyle, 196/2003 sayılı KHK’nin 7nci ve sonraki maddeleri uyarınca gerçekleştirilen tüm iletişim yollarında, Veri denetimcisi, info@andromed.com.tr e-posta adresini etkin hale getirecektir.

VERİLERİ ELDE TUTMA SÜRESİ

Veriler, bu belgenin üstünde yer alan tablodaki süre boyunca ve her ne koşulda olursa olsun, veri sahibi bunlara ilişkin olarak itiraz etme hakkını kullanıncaya kadar geçen süre zarfında muhafaza edilmektedir.

ÇEREZLERİN KALDIRILMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİ

İnternet sitesine erişmek ve kısa bir gizlilik bildirimini içeren tanıtıcı reklamı geçmek suretiyle, kullanıcılar bu belgede belirtilen teknik çerezlerin kullanıldığını kabul etmektedir. Bu seçenek, sayfanın alt kısmında yer alan “Kabul etmiyorum” butonunu tıklamak suretiyle istendiği zaman değiştirilebilir. 

Bu sistemi kullanmak suretiyle her bir çerezin ayrı ayrı seçilmesi ya da seçiminin kaldırılması mümkün olmakla birlikte ayrıca kullanıcıların tarayıcısı üzerinden de bu değişiklik gerçekleştirilebilmektedir (ayarlar menüsünün seçilmesi, internet seçeneklerinin tıklanması, gizlilik sekmesinin açılması ve çerezleri engellemek üzere istenilen düzeyin seçilmesi).

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH